தொடர்புக்கு

துபை முகவரி

Alminma Solutions L.L.C.
Hor Al Anz, Deira
34a Street,
Shop No. 4
Dubai – U.A.E.
Mob.: +971-561118170 ( Whatsapp )
Tele.  : +971 4 262 7578

Fax : +971 4 553 8752
P.O. Box : 113984

இந்தியா முகவரி

Alminma Technologies
54/62, Asheera Complex,
1st Floor,
Muthupet – 614704,
Thiruvaroor Dist,
Tamilnadu, India.
Mobile : +91-9942257200

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

web adminதொடர்புக்கு