தொடர்புக்கு

துபை முகவரி

Alminma Solutions L.L.C.
International City
France Cluster
R-27, Shop No. 6
Dubai – U.A.E.
Mobile : +971 56 111 8170 ( Whatsapp )
Tele. : +971 4 553 8751
Fax : +971 4 553 8752
P.O. Box : 113984

இந்தியா முகவரி

Alminma Technologies
54/62, Asheera Complex,
1st Floor,
Muthupet – 614704,
Thiruvaroor Dist,
Tamilnadu, India.
Mobile : +91-9942257200

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message

web adminதொடர்புக்கு